Production Planner

Optimaliseer uw planningsproces met kunstmatige intelligentie

FCast™ Production Planner

Grip op uw productieplanning

De FCast™ Production Planner biedt u ondersteuning bij het optimaliseren van de planning van productie, voorraadbeheer en inkoop. De Production Planner maakt hiervoor gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie en bouwt voort op de voorspellingen die gemaakt zijn met FCast™. Het helpt u te beslissen hoeveel te produceren, op welke productiemiddelen en met welke batchgrootte.

FCast automatiseert de planning van de productie op basis van de gegenereerde afzetvoorspellingen

Ontvang geautomatiseerd productievoorstel

De productievoorstellen zijn afgestemd om het risico op nee-verkoop en bederf te minimaliseren. De productie kan per productielijn worden ingepland door middel van een drag and drop systeem. Bij het inplannen van productiewerk worden de meest efficiënte opties al door de applicatie van te voren bovenaan getoond. 

Plan uw productie in, conform voorstel of naar eigen inzicht

KPI’s zoals de kans op overschot en de kans op nee-verkoop worden direct getoond bij het invoeren van de planning. Productietaken worden automatisch op de eerst beschikbare plek van de gekozen productielijn geplaatst. Indien u dat wilt, kan een taak eenvoudig versleept worden en op een ander moment ingepland worden. In- en omsteltijden worden automatisch toegevoegd aan de productietijd. Ook kunnen medewerkers worden gekoppeld aan de productie planner.

Houd zicht op uw belangrijkste KPI’s

Zie in een oogopslag uw belangrijkste, planningsgerelateerde KPI’s, zoals productiekosten, hoeveelheid overwerk, voorraadwaarde, verwacht verlies door voorraadbederf en het verwachte aantal nee-verkopen. De KPI’s zijn zowel zichtbaar op productniveau als op totaalniveau.

Optimaliseer uw planningsproces met kunstmatige intelligentie

FCast™ Production Planner

FCast automatiseert de planning van de productie op basis van de gegenereerde afzetvoorspellingen

Grip op uw productieplanning

De FCast™ Production Planner biedt u ondersteuning bij het optimaliseren van de planning van productie, voorraadbeheer en inkoop. De Production Planner maakt hiervoor gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie en bouwt voort op de voorspellingen die gemaakt zijn met FCast™. Het helpt u te beslissen hoeveel te produceren, op welke productiemiddelen en met welke batchgrootte.

Ontvang geautomatiseerd productievoorstel

De productievoorstellen zijn afgestemd om het risico op nee-verkoop en bederf te minimaliseren. De productie kan per productielijn worden ingepland door middel van een drag and drop systeem. Bij het inplannen van productiewerk worden de meest efficiënte opties al door de applicatie van te voren bovenaan getoond. 

Plan uw productie in, conform voorstel of naar eigen inzicht

KPI’s zoals de kans op overschot en de kans op nee-verkoop worden direct getoond bij het invoeren van de planning. Productietaken worden automatisch op de eerst beschikbare plek van de gekozen productielijn geplaatst. Indien u dat wilt, kan een taak eenvoudig versleept worden en op een ander moment ingepland worden. In- en omsteltijden worden automatisch toegevoegd aan de productietijd. Ook kunnen medewerkers worden gekoppeld aan de productie planner.

Houd zicht op uw belangrijkste KPI’s

Zie in een oogopslag uw belangrijkste, planningsgerelateerde KPI’s, zoals productiekosten, hoeveelheid overwerk, voorraadwaarde, verwacht verlies door voorraadbederf en het verwachte aantal nee-verkopen. De KPI’s zijn zowel zichtbaar op productniveau als op totaalniveau.

Vraag de FCast™ Production Planner brochure aan